BOKiS Begeleide Ouder-Kind Speelgroepen

Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op een voedende ouder-kindrelatie, waarin volop aandacht is voor een gezonde bewegings-, spel- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deelname aan een begeleide ouder en kind speelgroep draagt hier aan bij. Daarom is onze missie dat alle ouders van het jonge kind (0-4 jaar) in Nederland toegang hebben tot een begeleide ouder-kindspeelgroep.  

BOKiS wil de deskundigheid rondom de ontwikkeling van het jonge kind (0-4 jaar) van ouders en professionals bevorderen. Dit doen we door:

> De opleiding tot BOKiS-begeleider aan te bieden

> Workshops en lezingen te verzorgen

Onze missie: Alle ouders van het jonge kind hebben toegang tot een begeleide ouder-kindspeelgroep.